«Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ

ҚҰЖАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ:

8 (7172) 76 90 82  76 90 84  24 93 85  24 93 86.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ:

8 (7172) 76 90 98

1

           «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ бос орындар қызметіне конкурс жариялайды. Төменде берілген талаптарды мұқият қарап, біліміңіз бен өтіліңіз сәйкес келген жағдайда мына электронды пошталарға түйіндеме жіберулеріңізді сұраймыз: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Бас бухгалтер

 

Білімі

бухгалтерлік есеп, экономика және қаржы саласында білімі жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейін). Тиісті мамандығы бойынша курстардан немесе кәсіби сертификациядан өткені туралы сертификаттары болғаны жөн.

 

Жұмыс өтілі

кемінде 5 (бес) жыл, оның ішінде кемінде 2 (екі) жыл басшылық қызметтерде; шетелде оқуын (магистратура, докторантура) аяқтаған жағдайда құрылымдық бөлімшелер қызметіндегі бейін бойынша жұмыс өтілі басшылық қызметтердегі жұмысты қоса алғанда кемінде 4 (төрт) жыл.

 

Білуі тиіс

мемлекеттік және орыс тілдері, білімі (отандық/шетелдік) туралы тиісті құжатпен немесе шет тілінен білімін тиісті деңгейде растайтын халықаралық сертификатпен расталған ортадан жоғары деңгейде шет тілін білгені жөн; Қазақстан Республикасының Конституциясы, Азаматтық кодексі, Еңбек кодексі, Салық кодексі, «Білім туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңдары; ғылым және білім саласындағы Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары және басқа да нормативтік-құқықтық актілері, оның ішінде «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу қағидалары; Қоғам Жарғысы, Бухгалтерия туралы ережелер, Қоғамның қызметі мен оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін регламенттейтін басқа да нормативтік-құқықтық құжаттар, мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу; «Болашақ» халықаралық стипендиясын дамыту жоспары; бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және есептілік құру мәселелері бойынша жоғары тұрған, қаржылық және бақылау-ревизиялық органдардың әдістемелік және басқа да материалдары және ұйымның шаруашылық-қаржылық қызметіне қатысты матеиалдар; еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі ережелері мен нормалары; заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып, жүйелеу, есепке алу және құжаттау тәртібі; азаматтардың, мемлекеттік органдар мен басқа ұйымдардың хаттарын, өтініштерін, депутаттық сауалдарды және Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қызметтік хаттарын қарау тәртібі, олар бойынша қорытынды дайындау; ұйымдық құрылым мен басқару құрылымдары; бөлімшелер арасындағы функционалдық байланыстар; жұмыстың орындалуын бақылау нысандары мен әдістері; іскерлік келіссөздерді жүргізу ережелері; ішкі еңбектік тәртіптеме ережелері; кеңсе техникасы мен компьютерлер; іскерлік қатынас этикасы.

 

Дағдылары

іс қағаздарын мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізу; зерттеу және талдау жұмыстары; ДК мен кеңсе техникасының тәжірибелі пайдаланушысы, жергілікті және жаһандық желілерде жұмыс жасау; ауызша және жазбаша коммуникация; консультативтік жұмыс; көшбасшылық, қиын жағдайларда шешім қабылдау; қызметті талдау және болжамдау, туындайтын мәселелерді шешуге жаңа тәсілдерді қолдану; басқарушылық қызмет (жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру, ынталандыру және бақылау); басқарушылық шешімдерді жедел іске асыру және стратегиялық шешімдердің орындалу сапасына жауапкершілік алу; қабылданатын шешімдердің салдарларын мониторингілеу, бақылау, талдау және болжамдау; қызметкерлер алдына нақты қалыптастырылған міндеттерді қою және олардың қызметін объективті бағалау; қызметтік жұмыстағы өзекті мәселелер бойынша отырыстар, кеңестер мен басқа да ұжымдық талқылау өткізу; жобаларды басқару: ұжымда қолайлы әлеуметтік-психологиялық климат қалыптастыру және тұлғааралық қатынастың заманауи әдістерін пайдалану;

 

Қосымша қойылатын талаптары

ақпараттық материалдар мен талдамалық құжаттарды талдай білу; жағдаятты сыни бағалай білу, өзгеріп жатқан жағдайларға бейімделе алу; қысқа мерзім ішінде шешеім қабылдай білу; үлкен көлемді деректермен жұмыс істей алу; ынтымақтастықты дамытып, келіссөздер жүргізе білу; командада және өз бетінше жұмыс жасай алу; күйзеліске тұрақты болу.

 

 

Бас бухгалтердің орынбасары

 

Білімі

бухгалтерлік есеп, экономика және қаржы саласында білімі жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейін). Тиісті мамандығы бойынша курстардан немесе кәсіби сертификациядан өткені туралы сертификаттары болғаны жөн.

 

Жұмыс өтілі

кемінде 5 (бес) жыл, оның ішінде кемінде 2 (екі) жыл басшылық қызметтерде; шетелде оқуын (магистратура, докторантура) аяқтаған жағдайда құрылымдық бөлімшелер қызметіндегі бейін бойынша жұмыс өтілі кемінде 1,5 (бір жарым) жыл.

 

Білуі тиіс

мемлекеттік және орыс тілдері, білімі (отандық/шетелдік) туралы тиісті құжатпен немесе шет тілінен білімін тиісті деңгейде растайтын халықаралық сертификатпен расталған ортадан жоғары деңгейде шет тілін білгені жөн; Қазақстан Республикасының Конституциясы, Азаматтық кодексі, Еңбек кодексі, Салық кодексі, «Білім туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңдары; ғылым және білім саласындағы Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары және басқа да нормативтік-құқықтық актілері, оның ішінде «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу қағидалары; Қоғам Жарғысы, Бухгалтерия туралы ережелер, Қоғамның қызметі мен оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін регламенттейтін басқа да нормативтік-құқықтық құжаттар, мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу; «Болашақ» халықаралық стипендиясын дамыту жоспары; бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және есептілік құру мәселелері бойынша жоғары тұрған, қаржылық және бақылау-ревизиялық органдардың әдістемелік және басқа да материалдары және ұйымның шаруашылық-қаржылық қызметіне қатысты матеиалдар; еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі ережелері мен нормалары; заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып, жүйелеу, есепке алу және құжаттау тәртібі; азаматтардың, мемлекеттік органдар мен басқа ұйымдардың хаттарын, өтініштерін, депутаттық сауалдарды және Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қызметтік хаттарын қарау тәртібі, олар бойынша қорытынды дайындау; ұйымдық құрылым мен басқару құрылымдары; бөлімшелер арасындағы функционалдық байланыстар; жұмыстың орындалуын бақылау нысандары мен әдістері; іскерлік келіссөздерді жүргізу ережелері; ішкі еңбектік тәртіптеме ережелері; кеңсе техникасы мен компьютерлер; іскерлік қатынас этикасы.

 

Дағдылары

іс қағаздарын мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізу; зерттеу және талдау жұмыстары; ДК мен кеңсе техникасының тәжірибелі пайдаланушысы, жергілікті және жаһандық желілерде жұмыс жасау; ауызша және жазбаша коммуникация; консультативтік жұмыс; көшбасшылық, қиын жағдайларда шешім қабылдау;қызметті талдау және болжамдау, туындайтын мәселелерді шешуге жаңа тәсілдерді қолдану; басқарушылық қызмет (жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру, ынталандыру және бақылау); басқарушылық шешімдерді жедел іске асыру және стратегиялық шешімдердің орындалу сапасына жауапкершілік алу; қабылданатын шешімдердің салдарларын мониторингілеу, бақылау, талдау және болжамдау; қызметкерлер алдына нақты қалыптастырылған міндеттерді қою және олардың қызметін объективті бағалау; қызметтік жұмыстағы өзекті мәселелер бойынша отырыстар, кеңестер мен басқа да ұжымдық талқылау өткізу; жобаларды басқару: ұжымда қолайлы әлеуметтік-психологиялық климат қалыптастыру және тұлғааралық қатынастың заманауи әдістерін пайдалану; талдамалық құжаттарды, ақпараттық материалдарды дайындау.

 

Қосымша қойылатын талаптары

ақпараттық материалдар мен талдамалық құжаттарды талдай білу; жағдаятты сыни бағалай білу, өзгеріп жатқан жағдайларға бейімделе алу; қысқа мерзім ішінде шешеім қабылдай білу; үлкен көлемді деректермен жұмыс істей алу; ынтымақтастықты дамытып, келіссөздер жүргізе білу; командада және өз бетінше жұмыс жасай алу; күйзеліске тұрақты болу.

 

 

Баспасөз хатшысы

 

Үміткерге қойылатын талаптар

       мамандығы бойынша білімі жоғары: гуманитарлық ғылымдар (филология) немесе әлеуметтік ғылымдар (журналистика, жұртшылықпен байланыс, саясаттану, әлеуметтану).

Жұмыс өтілі:

       БАҚ-та немесе PR саласында жұмыс өтілі 3 жылдан жоғары;

        мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгерген;

       сауатты сөйлеу және хатты үздік жаза алу дағдылары.

Өз міндеттерін орындау үшін қажетті білімдер мен дағдылар:

       Қоғаммен байланыс, бұқаралық ақпарат құралдары және жарнама саласындағы мәселелерді реттейтін Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актілері;

        ұйымды дамыту стратегиясы және ақпараттық нарықтың коньюктурасы;

       мемлекеттік, қызметтік және коммерциялық құпия болып табылатын ақпаратты беру тәртібі, оны қорғау және пайдалану тәртібі;

       әлеуметтік зерттеулерді жүргізу технологиясы;

       дағдарыс жағдайларында жұмыс істеу әдістері;

       жарнамалық және ақпараттық науқандарды жоспарлау және ұйымдастыру әдістері;

       бағдарламалар мен іс-шараларды ақпараттық қамтамасыз ету туралы шарттарды (келісімшарттарды) жасау тәртібі;

       іскерлік қарым-қатынас этикасы және іскерлік келіссөздер жүргізу ережесі;

       заманауи техникалық байланыс құралдарын және компьютерлік технологияларды пайдалана отырып ақпарат жинау және өңдеу әдістері;

       клиенттік пиардың, корпоративішілік пиар, дағдарыс пиары, пиардың өзге де түрлерінің негізгі қағидаттары;

       бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс жүргізу әдістері;

       Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңнама негіздері, еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережелері, өрт қауіпсіздігінің талаптары.

Міндеттері:

1.1. Жұртшылықпен байланыс бойынша және бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмысты ұйымдастырады.

1.2. Перспективалық және ағымдағы бағдарламалар мен жоспарларды, жеке іс-шараларды немесе осы бағыт шеңберіндегі олардың кешенін, олардың ақпараттық сүйемелдеуін, қаржылық және ұйымдық қамтамасыз ету сызбаларын әзірлейді.

1.3. Қоғам саясатының жалпы басымдықтары мен оны дамыту перспективаларына сәйкес жұртшылықпен байланыс саласындағы Қоғамның ақпараттық-жарнамалық стратегиясын қалыптастыруға қатысады.

1.4. Бұқаралық ақпарат құралдарында Қоғам басшыларымен баспасөз конференцияларын, брифингтерді, медиа-киттерді, бэкграундтарды, сұхбаттарды ұйымдастырады.

1.5. Қоғамның медиа-жоспарларын жүргізеді (ақпарат жинау, белсенділікті болжамдау, алға ілгерілету арналары мен құралдарды таңдау).

1.6. Бұқаралық ақпарат құралдары үшін Қоғам қызметі туралы баспасөз хабарламаларын және де оның қызметі туралы өзге де ақпараттық материалдарды дайындайды.

1.7. Бұқаралық ақпарат құралдарымен, ақпараттық, жарнамалық, консалтингтік агенттіктермен, жұртшылықпен байланыс агенттіктерімен, баспалармен, басқа да кәсіпорындар мен ұйымдармен, мемлекеттік және қоғамдық құрылымдарымен тұрақты байланысты ұйымдастырады және қолдайды.

1.8. Әлеуметтік зерттеулерді пайдалану, Қоғамның ақпарат көздері мен әлеуметтік желілерін үздіксіз мониторингілеу арқылы ақпарат жинауды ұйымдастырады.

1.9. Жұртшылықпен байланыс саласында Қоғам қызметінің жекелеген бағыты шеңберінде бағдарламалар мен іс-шараларды ақпараттық, жарнамалық, ұйымдық және қаржылық қамтамасыз ету бойынша келісімшарттардың дайындалуы мен орындалуына бақылау жүргізеді.

1.10. Ұйымның қызметi туралы бұқаралық ақпарат құралдарының және Қоғамның тағы басқа өкiлдерiнiң сауалдарына талдау жасайды.

1.11. Түрлi акцияларды (көрме, баспасөз мәслихаты, таныстырулар, дөңгелек үстелдер және т.б.) ұйымдастыруға қатысуы туралы ұсыныстарды талдауға қатысады, басқа ұйымдар ұйымдастыратын PR-акцияларға бiрлесе қатысу мүмкiндiгі туралы қорытынды бередi.

1.12. Өз жұмысында ұйымның барлық табысты акциялары туралы мәлiметтi әлеуетті ортаға жеткізуге қажетті пиар-құралдарды пайдаланады.

1.13. Өткiзiлген іс-шаралардың тиiмдiлiгiне талдау жүргізеді.

1.14. Қоғамның бастамашылығымен жасалмаған бұқаралық ақпарат құралдарының материалдарын жинақтап, талдайды және Қоғам басшылығына мәлімдейді.

1.15. Қоғам басшылығына атқарылған жұмыс туралы есепті ұсынады.

 

 

Қаржы департаментінің басшысы

 

Қаржы департаментінің басшысы лауазымына келесі талаптарға сай келетін тұлға тағайындалады:

       жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейiнгi) экономикалық білімі және басшылық лауазымдардағы экономикалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Департамент басшысы келесі лауазымдық міндеттерді орындайды:

2.1 Қоғамның қаржы ресурстарын басқаруды және қызмет пен жұмыстарды, қызметтерді іске асыру үдерісінде ресурстардың барлық түрлерін өте тиімді пайдалану мақсатында шаруашылық етуші субъектілер арасында туындайтын қаржылық қатынастарды реттеуді ұйымдастырады.

2.2. Қоғамның қаржылық стратегиясын және оның қаржылық тұрақтылығын әзірлеуді қамтамасыз етеді.

2.3. Перспективалық және ағымдағы қаржылық жоспарлардың жобаларын, болжамды теңгерімдер мен ақша қаражатының бюджетін әзірлеуді басқарады.

2.4. Қоғамның бөлімшелеріне бекітілген қаржылық көрсеткіштердің жетуін қамтамасыз етеді.

2.5. Жұмыстарды, қызметтерді, зерттеулер мен әзірлемелерді, жоспарлауды жүзеге асыру жоспарларының жобаларын дайындауға қатысады.

2.6. Қоғамның өндірістік-шаруашылық қызметін қаржыландыру көздерін анықтайды.

2.7. Кірістердің уақытында түсуін, белгіленген мерзімде қаржылық-есептеу және банк операцияларын ресімдеуді, өнім берушілер мен мердігерлердің шоттарын төлеуді, қызметкерлердің еңбекақысын төлеуді, салықтар мен алымдарды және бюджетке басқа да төлемдерді, жинақтаушы зейнетақы қорына зейнетақы аударымдарын, банк төлемдерін аударуды қамтамасыз етеді.

2.8. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне талдау жүргізеді, төлем қабілеттілігін қамтамасыз етуге, пайдаланылмайтын тауар-материалдық құндылықтардың түзілуі мен таратылуын ескертуге, қаржы тәртібін нығайту мен шығындарды азайтуға бағытталған ұсыныстарды әзірлеуге қатысады.

2.9. Қаржы жоспарының және басқа қаржылық көрсеткіштердің орындалуын, қаражаттың дұрыс жұмсалуын және бюджет қаражатының мақсатты пайдаланылуын бақылайды.

2.10. Қаржы қаражатының айналымына есеп жүргізуді және қаржылық есепке алу мен есептілік стандарттарына сәйкес қаржылық қызметтің нәтижелері туралы есептілік құруды, қаржы туралы ақпараттың сенімділігін қамтамасыз етеді, есептілік құжатының дұрыс құрылуы мен ресімделуін, оның сыртқы және ішкі пайдаланушыларға дер кезінде ұсынылуын бақылайды.

 

 

Талдау және ақпараттық жұмыс департаментінің менеджері

 

Үміткерге қойылатын талаптар:

       Біліміне қойылатын талаптар: техникалық, әлеуметтік немесе гуманитарлық жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, статистика, қолданбалы математика немесе ақпараттық жүйелер саласында білімі болғаны жөн.

Жұмыс өтілі:

       жұмыс өтілі кемінде 3 жыл;

Лауазымдық міндеттерін атқару үшін қажетті білім:

       Қазақстан Республикасының Конституциясы, Азаматтық кодексі, Еңбек кодексі, «Білім туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» заңдары;

        Қазақстан Республикасының білім және ғылым саласындағы стратегиялық және бағдарламалық құжаттары;

       электрондық құжат айналымы жүйесінің негіздері;

       заманауи ақпараттық технология құралдары және қойылған мақсаттарды тиімді жүзеге асыру үшін оларды қолдану мүмкіндіктері;

       мемлекеттік, орыс және шет тілдерін еркін меңгеру;

Лауазымдық міндеттерін атқару үшін қажетті дағдылар:

       мемлекеттік және орыс тілдерінде іс жүргізу дағдылары;

        жергілікті және жаһандық желілерде жұмыс істейтін ДК және кеңсе техникасының тәжірибелі пайдаланушысының дағдылары;

       ауызша және жазбаша коммуникациялық дағдылары;

       заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып, жүйелеу, есепке алу және құжаттау тәртібі;

       талдамалы ақпаратты құрылымдай және ұсына алу;

       жағдаятты сыни бағалау, өзгермелі жағдайларға бейімделе алу;

       үлкен көлемді деректермен жұмыс істей алу;

       командада және өз бетінше жұмыс істей алу.

Міндеттері:

1) «еБолашақ» көпфункционалды ақпараттық жүйесінде Қоғам бөлімшелерінің бизнес-үдерістерінің уақытылы қадағалануына мониторинг жүргізу;

2) «еБолашақ» көпфункционалды ақпараттық жүйесінде деректерді жинау, өңдеу және талдау;

3) «Болашақ» стипендиясын тағайындау үшін Басым мамандықтар тізбесінің жобасын құрастыру;

4) «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау конкурсы жеңімпаздарының оқуы, тілдік курстардан өтуі үшін ұсынылатын шетелдік жетекші жоғары оқу орындарының, шетелдік ұйымдардың тізімінің жобасын құрастыру;

5) «Болашақ» халықаралық стипендиясы шеңберінде шетелде оқуға арналған мәндес мамандықтар тізбесінің жобасын құрастыру;

6) Қоғам қызметінің жыл сайынғы жоспарын құру және орындалуын бақылау;

7) Қоғам қызметі туралы және «Болашақ» халықаралық стипендиясының іске асырылу барысы туралы есептер дайындау;

8) Қоғам көрсеткен мемлекеттік қызметтер туралы ай сайынғы есепті дайындау;

9) Департамент туралы ережеге сәйкес Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша азаматтар мен ұйымдардың сауалдарына жауаптар дайындау;

10) Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия шешімімен бекітілген «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындауға арналған басым мамандықтар тізбесіне «Болашақ» халықаралық стипендиясы үміткерлерінің/стипендиаттарының мамандықтарының сәйкестігі туралы салыстырмалы талдау жүргізу;

11) «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау конкурсы жеңімпаздарының оқуы, тілдік курстардан өтуі үшін ұсынылатын шетелдік жетекші жоғары оқу орындарының, шетелдік ұйымдардың тізімінде медициналық мамандықтар немесе өнер саласындағы мамандықтар бойынша мамандар дайындауды жүзеге асыратын мамандандырылған шетелдік жоғары оқу орны жоқ болған жағдайда талдау жүргізу;

12) Қоғам қызметі туралы және «Болашақ» халықаралық стипендиясын іске асыру туралы ақпараттық-талдау және статистикалық материалдар дайындау;

13) Қоғам Жарғысына және өзге де қолданыстағы ішкі актілерге сәйкес басқа қызметтерді, сондай-ақ Қоғам басшылығының өзге тапсырмаларын жүзеге асыру.

 

 

FaLang translation system by Faboba

2016 Все права защищены. © АО «Центр международных программ». При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.
Создание и продвижение сайтов в Астане — ABC Design