Құжат үлгілері

Оқытуды ұйымдастыру жөніндегі өтініштердің үлгілері

Әуе билетін сатып алуға арналған өтініш жүктеу

Кепіл хатқа өтініш нысаны жүктеу

Оқуды аяқтау туралы өтініш нысаны жүктеу

Тағылымдама аяқтау туралы өтініш нысаны жүктеу

Жеке оқу жоспарын бекітуге арналған өтініш жүктеу

Жеке оқу жоспарын бекітуге арналған үлгі жүктеу

«Болашақ» халықаралық стипендиясынан бас тартқан жағдайда өтініш жүктеу

Оқу тағылымдамадан өту мерзімдері ауыстырылған жағдайда өтініш жүктеу

ЖОО ел және оқу тағылымдама мерзімдерін ауыстыру жағдайда өтініш жүктеу

Мамандықты ауыстыру жағдайда өтініш жүктеу

Академиялық демалыс беру үшін өтініш жүктеу

Міндетті семестрден өтуіне байланысты «Болашақ» бағдарламасы есебінен оқу мерзімін ұзарту үшін өтініш нысаны жүктеу

«Болашақ» бағдарламасы есебінен және өз есебінен оқу мерзімін ұзарту үшін өтініш жүктеу

«Болашақ» бағдарламасы есебінен оқу мерзімін ұзарту үшін өтініш жүктеу

Өз қаражаты есебінен оқу мерзімін ұзарту үшін өтініш жүктеу

Өзге сұрақтар жүктеу

Қаржыландыру бойынша өтініштердің үлгілері

«Болашақ» халықаралық стипендиясының тарифына карт-шот аударуға өтініш нысаны жүктеу

Аванс алу бойынша өтініш нысаны жүктеу

Шығыстарды өтеуге арналған өтініш нысаны жүктеу

Төлемді растау бойынша өтініш нысаны жүктеу

Ресми анықтама беру бойынша өтініш нысаны жүктеу

Келісім-шарттар үшін

Сенімхат кепіл шартын жасауға, қосымша келісім, құжаттар алу, құқықтық ауыртп.алып тастауға жүктеу

Кепілгердің сенімхаты жүктеу

Стипендиаттың сенімхаты жүктеу

Қосымша келісім жасасуға өтініш нысаны жүктеу

Кепіл затын ауыстыруға өтініш нысаны жүктеу

Стипендиаттың отбасылық жағдайы туралы өтініш нысаны жүктеу

Отбасы жағдайын растау туралы өтініш нысаны жүктеу

Кепілгердің келісімі жүктеу

Кепілді соттан тыс тәртіпте сатуға келісім жүктеу

Жұбайының келісімі өтініш нысаны жүктеу

Мерзімін ұзартуға өтініш нысаны жүктеу

Жылжымайтын мүлікті мұрагерлік бойынша қайта ресімдеуге өтініш нысаны жүктеу