Ғылыми тағылымдамалар

Ғылыми тағылымдамадан өтуге үміткерлерге қойылатын талаптар

1) ғылым докторы, ғылым кандидаты ғылыми дәрежесінің, философия докторы (РhD), бейіні бойынша доктор, магистр дәрежесінің болуы;

2) заңды тұлға болып табылатын аккредиттелген ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерінде ғылыми зерттеу бойынша таңдаған мамандану саласында соңғы 12 (он екі) ай үзіліссіз жұмыс өтілінің болуы;

3) жүргізілетін ғылыми зерттеуге сәйкес ғылыми тағылымдамаға үміткерді қабылдайтын, Тізімге кіретін шетелдік ұйымның шартсыз шақыруының болуы;

4) жұмыс органы белгілеген талаптарға сәйкес деңгейде мемлекеттік және шет тілдерін білуі; - жүктеу үшін басыңыз

5) ғылыми нәтижелердің (Web of Science, Scopus халықаралық дерекқорларында немесе отандық немесе ғылым және жоғары білім саласында бақылау функцияларын жүзеге асыратын уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) ұсынған шетелдік ғылыми басылымдарда индекстелетін мақалалар немесе шолулар) және (немесе) Патент Корпорейшн Трэти (Patent Cooperation Treaty) халықаралық өтінімінің болуы