Қаржыландыру туралы

- «"Болашақ" халықаралық стипендиясы бойынша шығыс нормаларын, оқуға және тағылымдамадан өтуге арналған үлгілік шарттарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 13 сәуірдегі№ 163 бұйрығы - https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200007613
- «"Болашақ" халықаралық стипендиясын іске асыру бойынша кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 7 қазандағы № 413 бұйрығымен - https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1300008880


бекітілген күні - 17.05.2024

Стипендия алушыларға аванстық төлемдер бойынша нұсқаулық

бекітілген күні - 08.09.2021

«Болашақ» халықаралық стипендиясы иегерінің карт-шоты туралы ақпарат

бекітілген күні - 08.09.2021

Төлемді растау бойынша өтініш

бекітілген күні - 08.09.2021

Анықтама беру туралы өтініш

бекітілген күні - 08.09.2021

Шығыстарды өтеуге өтініш

бекітілген күні - 08.09.2021

Аванс алуға өтініш

бекітілген күні - 08.09.2021

Стипендиаттарының шығыстарына төлемді растайтын құжаттар тізбесі

бекітілген күні - 08.09.2021

Тұруға, тамақтануға және оқу әдебиеттерін сатып алуға арналған шығыс нормалары