Жарияланған күні:

БЮДЖЕТТІ ЖОСПАРЛАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАСШЫСЫ

(Түйіндемелер cv_hr@bolashak.gov.kz электрондық пошта арқылы қабылданады. Түйіндеме берген кезде міндетті түрде талап етілген бос орынның атауын көрсету қажет)

Біліміне қойылатын талаптар: бухгалтерлік есеп, экономика және қаржы саласында білімі жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі).

Жұмыс өтіліне қойылатын талаптар: қаржы-экономикалық жұмыста еңбек өтілі кемінде 4 жыл, оның ішінде басшылық қызметте кемінде 2 жыл.

Лауазымдық міндеттерді атқаруға қажет білім: мемлекеттік және орыс тілдері (міндетті), шет тілі (білгені жөн); Қазақстан Республикасының Конституциясы, Азаматтық кодексі, Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі, Еңбек кодексі; Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі; «Білім туралы» («Болашақ» халықаралық стипендиясына қатысты нормалар) және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңдары, «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу қағидалары; Қоғам Жарғысы,Қоғамның Іскерлік әдеп кодексі; Бюджеттік жоспарлау және қаржы қызметін талдау басқармасы туралы ереже; шетелдегі білім беру жүйесінің ерекшелігі; материалдық, еңбек және қаржы шығындары нормативтері, сондай-ақ оларды жоспарлау тәртібі; ұйым қызметінің көрсеткіштерін экономикалық талдау және есепке алу әдістері; бюджеттік өтінімді қалыптастыру, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің даму жоспарларын әзірлеу тәртібі; бухгалтерлік есеп және есептілік; ХҚЕС сәйкес қаржы есептілігін қалыптастыру.

Лауазымдық міндеттерді атқаруға қажет білім мен дағдылар: ДК және ұйымдастыру техникасын тәжірибелі пайдаланушы, жергілікті және жаһандық желілерде жұмыс істеу; ауызша және жазбаша коммуникация дағдылары; консультациялық жұмыс жүргізу дағдылары; қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, құжаттарды жүйелеу, есепке алу және жүргізу дағдылары; мән-жайды сыни бағалай білу, өзгеретін жағдайларға бейімделу; деректердің үлкен көлемімен жұмыс істей білу; командада және өз бетінше жұмыс істей білу.