Жарияланған күні:

Цифрландыру және мемлекеттік қызметтер басқармасының менеджері

(Осы бос орынға түйіндемелер 2022 жылғы 29 қарашаға дейін cv_hr@bolashak.gov.kz электрондық поштасына қабылданады. Түйіндемені жіберген кезде хатта талаптанып отырған бос орынның толық атауын міндетті түрде жазу қажет.)

Білімге қойылатын талаптар: Ақпараттық технологиялар саласындағы жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім.

Қызметтік міндеттерді орындау үшін қажетті білім мен дағдылар:

 • Қазақстан Республикасының Конституциясы;
 • Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі;
 • Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі;
 • «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
 • «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы («Болашақ» Халықаралық стипендиясына қатысты нормалар);
 • «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
 • «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
 • «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ жарғысын әзірлеу;
 • «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ Іскерлік этика кодексін әзірлеу;
 • «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ ішкі еңбек тәртібі ережесі;
 • Басқару туралы ереже;
 • мемлекеттік және орыс тілдері (міндетті), Шет тілдері (жақсырақ);
 • еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі ережелері мен нормалары;
 • ақпараттық технологиялар саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттары;
 • ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістемесі, принциптері мен құралдары;
 • «электрондық үкімет» (бұдан әрі – ЭҮ) жұмысының негіздері мен қағидаттары және ЭҮ даму тұжырымдамалары;
 • жетекші әлемдік бағдарламалық жасақтама жасаушылар (сатушылар) желісінің негізгі өнімдері, олардың айырмашылықтары мен артықшылықтары;
 • қоғамның ұйымдық құрылымы және қоғамның және оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін реттейтін басқа да нормативтік құқықтық құжаттар.

Негізгі функционалдық міндеттері:

 • қоғамдағы серверлік, желілік жабдықтардың, Ақпараттық жүйелер мен компьютерлік техниканың жұмыс қабілеттілігін және есебін бақылау;
 • қоғамда қолданылатын бағдарламалық жасақтамада лицензиялардың болуын бақылау;
 • өз құзыреті шегінде деректерді сақтау резервтік көшіру саясатын әзірлеу және енгізу;
 • өз құзыреті шеңберінде Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мәселелері бойынша Қоғамның контрагенттерімен өзара іс-қимыл жасау;
 • Қоғам қызметкерлерінің компьютерлік техника мен перифериялық жабдықтардың ұтымды бөлінуін бақылау;
 • бөлінген серверлерде орналастырылатын қоғамның ақпараттық жүйелерін техникалық және қолданбалы әкімшілендіру бойынша жұмыстарды орындау;
 • резервтік көшіру туралы нұсқаулықтың талаптарына сәйкес қоғамның ақпараттық жүйелерінде ақпаратты уақтылы көшіру және резервтеу;
 • желілік бағдарламалық жасақтаманың серверлері мен жұмыс станцияларына орнату;
 • сервер мен жұмыс станциясының бағдарламалық жасақтамасының жұмыс күйін қолдау;
 • желілік белсенділікті, бағдарламалық қамтамасыз ету процестерінің барабар жұмысын бақылау;
 • пайдаланушыларды тіркеу, идентификаторлар мен парольдерді тағайындау;
 • желілік ресурстарды пайдалануды бақылау;
 • жергілікті және ғаламдық желілерге қол жеткізу;
 • жұмыс станциясын немесе серверді пайдалану, ресурстарды пайдалану дәрежесі бойынша пайдаланушыларға шектеулер орнату;
 • желілік жабдықтың істен шығуы және істен шығуы кезінде жүйенің жұмысын қалпына келтіру;
 • серверлік, желілік жабдықтардың, компьютерлік және ұйымдастырушылық техниканың, жергілікті-есептеу желілері мен телефон байланысының жұмыс жағдайын қолдау, сондай-ақ қоғамның ақпараттық ресурстарын сүйемелдеу, пайдаланушыларды қолдау;
 • желілік бағдарламалық жасақтама қателерін анықтау және жүйенің жұмысын қалпына келтіру;
 • желі мониторингі, желі инфрақұрылымын дамыту бойынша ұсыныстар әзірлеу;
 • желілік қауіпсіздікті қамтамасыз ету (ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізуден, жүйелік файлдар мен деректерді қараудан немесе өзгертуден қорғау), желіаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
 • қоғамның ақпараттық жүйелері серверлерінің техникалық жай күйін тексеру;
 • ақпараттың өсуін ескере отырып, бос дискілік кеңістіктің мониторингі;
 • серверлік үй-жайдың, модульдік сейфтердің және серверлік жабдықтың шаңдануын визуалды анықтау;
 • желілік жабдықты, сондай-ақ қоғамның инфрақұрылымын оңтайландыруға арналған жабдықты жаңғырту және сатып алу жөнінде ұсыныстар беру;
 • бизнес-процестерді автоматтандыру үшін қоғамның ақпараттық жүйелерін әзірлеу және дамыту;
 • бизнес-процестерді автоматтандыру үшін қоғамның ақпараттық жүйелерін қолдау және техникалық қолдау;
 • өз құзыреті шегінде қоғамның комиссиялары мен жұмыс топтарына қатысу;
 • өз құзыреті шегінде қоғамның құрылымдық бөлімшелерімен консультациялар өткізу;
 • өз кәсіби деңгейін көтеру;
 • қоғаммен байланысты мәмілелерде, шарттарда, жобаларда немесе Қоғамның ішкі актілерінде көзделген тәртіппен өзге де мәселелерге байланысты кез келген коммерциялық немесе өзге де жеке мүдделілік (тікелей немесе жанама) туралы дереу хабардар ету;
 • басқарма жұмысының жоспарын орындау;
 • басшылықтың тапсырмаларын орындау;
 • қоғам қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету;
 • қоғамның ішкі актілерінің құпиялылық нормаларын бұзбай сенімді ақпаратты уақтылы ұсыну;
 • сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды жүзеге асыру, оның нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөнінде шаралар қабылдайды;
 • мүдделерін білдіру немесе өз құзыреті шегінде мемлекеттік органдар мен басқа да ұйымдарда қоғамның өкілі ретінде әрекет ету;
 • өз құзыреті шегінде құжаттарға бұрыштама қою және келісу;
 • осы лауазымдық нұсқаулықта көзделген лауазымдық міндеттерді сапалы және уақтылы орындау;
 • жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария талаптарын сақтау;
 • атқаратын лауазымынан босатылған кезде жұмыс беруші сеніп тапсырған мүлікті, істер номенклатурасына және жоғарыда аталған міндеттерге сәйкес қолда бар қызметтік құжаттаманы, сондай-ақ аяқталған және ағымдағы жобалар бойынша тікелей басшы айқындайтын қызметкерге беру;
 • қоғамның жарғысына және Қоғамның ішкі актілеріне сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асыру.