Жарияланған күні:

Кадрларды дамыту және құжат айналымы басқармасының бас менеджері (уақытша жоқ жұмыскерді алмастыру кезеңіне)

Осы бос орынға түйіндемелер 2022 жылғы 16 ақпанға дейін (қоса алғанда) cv_hr@bolashak.gov.kz электрондық поштасына қабылданады. Түйіндемені жіберген кезде хатта талаптанып отырған бос орынның толық атауын міндетті түрде жазу қажет.


Біліміне қойылатын талаптар: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім. Басқару (менеджмент) саласында қосымша білімі және іс қағаздарын жүргізу бойынша біліктілік курсынан өткені туралы сертификаты болғаны жөн.

Жұмыс өтіліне қойылатын талаптар: іс қағаздарын жүргізу бойынша кемінде 4 жыл, шетелде оқуын (магистратура, докторантура) аяқтаған жағдайда жұмыс өтілі – кемінде 2 жыл.

Негізгі функционалдық міндеттері:

 • Құжат айналымы, бақылау және архив басқармасы (бұдан әрі – Басқарма) жұмысының жалпы басшылығын жүргізу;
 • Басқарма қызметін ұйымдастыру;
 • Басқарма жұмыскерлері орындаған жұмыс сапасына бағалау жүргізу;
 • келіп түскен және жөнелтілетін хат-хабарларды уақтылы өңдеу, олардың діттелген жеріне жеткізілуі бойынша жұмысты ұйымдастыру;
 • құжаттардың орындалу мерзіміне және олардың дұрыс ресімделуіне бақылау жүргізу жұмыстарын ұйымдастыру;
 • ағымдағы іс жүргізу құжаттарын тіркеу, есепке алу, сақтау және тиісті құрылымдық бөлімшелерге жіберу жұмысын ұйымдастыру;
 • құжаттармен жұмыс жүргізу нұсқаулықтарын, ережелерді әзірлеу, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінде іс жүргізу барысын бақылау;
 • Қоғамның істер номенклатурасының уақтылы құрастырылуын ұйымдастыру және бақылау;
 • Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне сәйкес азаматтардың өтініштерін қарау тәртібін қамтамасыз ету;
 • өз құзыреті шегінде Қоғам комиссияларына және жұмыс топтарына қатысу;
 • Қоғамның ішкі бұйрықтарын (жеке құрам бойынша бұйрықтарды қоспағанда) тіркеуді, есепке алуды және сақтауды бақылауды жүзеге асыру;
 • Қазақстан Республикасының Ұлттық архивін толықтыру көздері болып табылатын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың үлгілік қағидаларында белгіленген тәртіпке сәйкес іс жүргізумен аяқталған құжаттар мен істердің құрылымдық бөлімшелерінен Қоғам архивіне сақтауға келіп түскен құжаттардың мониторингін және бақылауын қамтамасыз ету;
 • Қоғам Жарғысына және Қоғамның ішкі актілеріне сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асыру.

Қызметтік міндеттерді орындау үшін қажетті білім: және орыс тілдері (міндетті түрде); шет тілі (мүмкіндігінше); Қазақстан Республикасының Конституциясы; Азаматтық кодексі; Еңбек кодексі; Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі; Қазақстан Республикасының «Білім туралы» және «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңдары; Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары мен Үкіметінің ғылым мен білім саласындағы қаулылары және басқа да нормативтік-құқықтық актілер, Қоғам Жарғысы, Қоғам және оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін регламенттейтін басқа да басшылық және нормативтік құқықтық құжаттары; Қоғамды дамыту стратегияялары мен перспективалары; мемлекеттік қызмет көрсететін стандарттар мен регламенттер; еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өртке қарсы қорғау қағидалары мен нормаларын ұйымдастыруды басқару туралы ережелер.


Қызметтік міндеттерді орындау үшін қажетті қабілеттілік пен дағдылар: стратегиялық ойлау, күйзеліске тұрақтылық, күрделі жағдайда жылдам бағдарлай білу және даулы жағдайларды шеше білу; ауызша және жазбаша коммуникация дағдылары; басшылық дағдыларын меңгеру; командада және өз бетінше жұмыс істей білу; мемлекеттік және орыс тілдерінде іс жүргізуді жүргізу; ДК және ұйымдастыру техникасын тәжірибелі пайдаланушының дағдылары, жергілікті және жаһандық желілерде жұмыс істеу; заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, құжаттаманы жүйелеу, есепке алу және жүргізу дағдылары; үлкен көлемдегі деректермен жұмыс істей білу.