Жарияланған күні:

Әкімшілік жұмысы басқармасының мемлекеттік сатып алу жөніндегі маманы

(Осы бос орынға түйіндемені 2022 жылғы 24 сәуірге дейін cv_hr@bolashak.gov.kz электрондық поштасына жіберіңіз. Түйіндеме берген кезде міндетті түрде талап етілген бос орынның атауын көрсету қажет).

Білімге қойылатын талаптар:тиісті мамандық бойынша жоғары заңгерлік/экономикалық (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім.

Міндетті түрде: тиісті мамандық немесе кәсіби сертификаттау бойынша курстан өткені туралы сертификаттың болуы

Жұмыс өтіліне қойылатын талаптар: квазимемлекеттік сектор субъектілерінде/ шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорында мамандығы бойынша жұмыс өтілі кемінде 3 жыл.

Қызметтік міндеттерді орындау үшін қажетті білім: Мемлекеттік және орыс тілдерін (міндетті түрде), шет тілдерін (құпталады); Қазақстан Республикасының Конституциясын; Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексін; Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін: "Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңын; "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңын; Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің Білім беру саласындағы қаулыларын және басқа да нормативтік құқықтық актілерді оның ішінде "Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу қағидаларын; "Мемлекеттік сатып алу туралы"Қазақстан Республикасының Заңын; Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын; еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі қағидалары мен нормаларын; ақпараттық технологиялардың қазіргі заманғы құралдарын және қойылған міндеттерді тиімді жүзеге асыру үшін оларды қолдану мүмкіндіктерін

Лауазымдық міндеттерді атқаруға қажет білім мен дағдылар: Мемлекеттік сатып алу веб-порталында практикалық жұмыс тәжірибесі goszakup.gov.kz; ДК және ұйымдастыру техникасын тәжірибелі пайдаланушы, жергілікті және жаһандық желілерде жұмыс істеу; ауызша және жазбаша коммуникация дағдылары; консультациялық жұмыс дағдылары; қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, құжаттаманы жүйелеу, есепке алу және жүргізу дағдылары; жағдайды сыни бағалай білу, өзгеретін жағдайларға бейімделу қабілеті; жұмыс істей білу үлкен көлемдегі деректер; командада және өз бетінше жұмыс істей білу.

Лауазымдық міндеттері:
1)тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер анықтамалығына сәйкес тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарларын әзірлеу (уәкілетті орган айқындаған, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру үшін пайдаланылатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер кодтарының жүйеленген тізбесі);
2) тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарларын, сондай-ақ оларға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы бұйрықтарды ресімдеу;
3) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу рәсімдерін ұйымдастыру және өткізу;

4) мемлекеттік сатып алу қорытындыларының жеңімпаз өнім берушілерімен шарттар жасасу рәсімдерін жүргізу;
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру процесін сақтау жөнінде шаралар қабылдау;
5) өнім берушілердің мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттар бойынша міндеттемелерді орындау мониторингі;
6) өнім берушілердің мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе)осы Заңның 26-бабына сәйкес соманы уақтылы енгізуін бақылау (болған кезде);
7) мемлекеттік сатып алу веб-порталында жұмыс істеу (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыруларды орналастыру, мемлекеттік сатып алу қорытындыларын жеңімпаз - жеткізушілермен шарттарды келісуді және қол қоюды бақылау, жауапты құрылымдық бөлімшелердің актілерге уақтылы қол қоюын және бекітілуін бақылау – сатып алу бастамашыларымен және қоғам басшылығымен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған нысан бойынша Мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу жолымен бір көзден мемлекеттік сатып алу туралы есепті қалыптастыру, өтінімдерді қамтамасыз етуді ұстап қалуға электрондық өтініштерді ресімдеу, жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізуге электрондық өтінімдерді ресімдеу);
8) өткізілген тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша есептерді қалыптастыру және қоғам басшылығына ұсыну;
9) мемлекеттік сатып алуға қатысты тексеруші органдардың сұрау салуы бойынша қажетті құжаттарды қағаз түрінде де, электрондық жеткізгіштерде де ұсыну.