Жарияланған күні:

Оқуды қаржыландыру басқармасының басшысы (уақытша жоқ жұмыскерді алмастыру кезеңіне)

(Осы бос орынға түйіндемені 2022 жылғы 21 сәуірге дейін cv_hr@bolashak.gov.kz электрондық поштасына жіберіңіз. Түйіндеме берген кезде міндетті түрде талап етілген бос орынның атауын көрсету қажет).

Біліміне қойылатын талаптар: бухгалтерлік есеп, экономика және қаржы саласындағы жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім. Қаржы, экономика және менеджмент саласында ғылыми дәрежесі немесе қосымша білімі, сондай-ақ тиісті мамандық бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өткені туралы сертификаттары немесе кәсіптік сертификаты болғаны абзал.

Жұмыс өтіліне қойылатын талаптар: кемінде 5 жыл қаржылық-бухгалтерлік және/немесе қаржы-шаруашылық жұмысы, оның ішінде басшы лауазымдарда 2 жылдан кем емес..

Лауазымдық міндеттерді атқаруға қажет білім: мемлекеттік, шетелдік (мүмкіндігінше) және орыс тілдерін жетік білу; Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін, Еңбек кодексін, «Білім туралы» және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын; Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары мен ғылым және білім саласындағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары және өзге де нормативтік құқықтық актілер; Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» қаулылары; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің Болашақ бағдарламасына қатысты бұйрығы; «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындауға үміткерлерді іріктеу қағидалары; Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері және бюджеттік жоспарлау, ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін талдау мәселелерін реттейтін басқа да құжаттар; шет мемлекеттердегі білім беру жүйесінің ерекшеліктері; материалдық, еңбек және қаржылық шығындардың нормативтері, сондай-ақ оларды жоспарлау тәртібі; ұйым қызметінің көрсеткіштерін экономикалық талдау және есепке алу әдістері; бюджеттік өтінімді қалыптастыру, перспективалық және жылдық даму жоспарларын әзірлеу тәртібін; қаржылық құжаттарды ресімдеу тәртібі, оқу ақысы, шәкіртақы төлемдері, шығындарды өтеу және аванс беру мәселелері.

Лауазымдық міндеттерді атқаруға қажет білім мен дағдылар: Мемлекеттік және орыс тілдерінде іс жүргізу тәжірибесі бар; ДК және кеңсе техникасын қолдану дағдылары, жергілікті және ғаламдық желілерде жұмыс істеу; ауызша және жазбаша коммуникация дағдылары; кеңес беру дағдылары; көшбасшылық дағдылар, қиын жағдайларда шешім қабылдау; заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып жүйелеу, есепке алу және құжаттау дағдыларын; MS Office дағдылары; бухгалтерлік есеп пен есеп беру саласында бағдарламалық өнімдермен жұмыс істеу дағдылары; Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бірыңғай есептілік жүйесінде жұмыс істеу дағдылары.

Лауазымдық міндеттері:
• бар екендігі туралы ақпаратты ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында (тамақтану, тұру, оқу материалын сатып алу, визалар, медициналық сақтандыру және т.б.) көзделген шығындар баптары бойынша шығыстардың төленуін және дұрыс есептелуін бақылау. «Болашақ» бағдарламасының стипендиаттарымен (бұдан әрі – Стипендиаттар) стипендиаттардың міндеттемелерді орындауын қамтамасыз ету үшін жасалған шарттар, төлем карточкалары, стипендиаттардан олардың төлем карточкаларына ақша қаражатын аударуға өтінімдер;
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шығындар баптары бойынша (тамақтану, тұру, оқу материалын сатып алу, визалар, медициналық сақтандыру және т. ) Стипендиаттардың өтініштері негізінде;
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген стипендиаттардың шығыстарына берілген аванстардың жабылуын бақылау және мониторингілеу, қаражатты мақсатсыз пайдалануды және қарыздарды уақтылы өтеуді болдырмау мақсатында стипендиаттарға бұрын берілген аванстарды талдау; Стипендиаттар;
• қосарланған төлемдерді болдырмау үшін әрбір стипендиат үшін өтемақы мен оқу ақысын бақылау және бақылау;
• ЖОО-ға төлемге шоттарды, стипендияларды төлеуге арналған сметаларды (шот-фактураларды) ұсыну туралы уақтылы сұрау салу;
• оқу қызметтерін көрсетуге арналған шарттарды (бұдан әрі – Шарт), сметаларды, шығыстардың баптары мен нормаларына сәйкес Келісімшарттарға қосымша келісімдерді әзірлеу және басшылықпен келісу, стипендиаттар санын арттыру және т.б. Шарттың талаптары;
• әрбір стипендиат пен ЖОО бойынша оқу ақысы бойынша шарттық міндеттемелердің орындалуын электронды деректер базасында бақылау, жинақтау және бақылау;
• қаржылық бөлігі бойынша жасалған Келісім-шарттар шеңберінде көрсетілген қызметтердің актілерін басшылықпен бекіту;
• қабылданған міндеттемелер мен Шарттар бойынша жүргізілген төлемдерді, төлеуге арналған шоттарды (шот-фактураларды) ай сайын талдау;
• берешек сомаларын өндіру бойынша құрылымдық бөлімшелермен одан әрі жұмыс істеу үшін стипендиаттардың қаржылық қарызы туралы тізім мен есеп беруді жасау;
• стипендиаттарға академиялық оқытуды ұйымдастыру, соның ішінде қаржыландыру және оқыту мониторингі бойынша кеңес беру;
• оқытуды ұйымдастыру бойынша Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерді орындауын растайтын құжаттар мен мәліметтерді ұсыну;
• стипендиаттардың оқу үлгерімі мен тағылымдамадан өтуін бақылау және бақылау үшін шетелдік оқу орындары мен ұйымдарының өкілдерімен байланыс орнату және өзара әрекеттесу;
• Стипендиаттардың тағылымдамадан өтуін ұйымдастыру бойынша келісім-шарттардың көлемін анықтау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
• Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлерді іссапарға жіберу туралы жадынамаларын келісу;
• Компанияның шетелдегі өкілдерімен өзара әрекеттесу;
• стипендиаттардың оқуын және ғылыми тағылымдамасын қаржыландыру бөлігінде Қоғамның іс-шаралар жоспарын әзірлеу және жүзеге асыру;
• әрбір стипендиат аясында «Болашақ» халықаралық стипендиясы бойынша шығындардың уақтылы есептелуін бақылау;
• Қоғамның деректер базасына сенімді ақпараттың енгізілуін бақылау;
• бюджет қаражатының игерілуін және Қоғамның стратегиялық (қаржылық) көрсеткіштеріне қол жеткізуді бақылау;
• Басқарма қызметкерлерінің функционалдық міндеттерінің мазмұны мен көлемін анықтау, олардың орындаушылық еңбек тәртібін сақтауын қамтамасыз ету;
• Қоғам Жарғысына және Қоғамның ішкі актілеріне сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асыру.