Жарияланған күні:

Оқуды қаржыландыру басқармасының менеджері (уақытша жоқ қызметкерді алмастыру кезеңіне)

(Осы бос орынға түйіндемелер 2022 жылғы 5 тамызға дейін cv_hr@bolashak.gov.kz электрондық поштасына қабылданады. Түйіндемені жіберген кезде хатта талаптанып отырған бос орынның толық атауын міндетті түрде жазу қажет.)

Білімге қойылатын талаптар: бухгалтерлік есеп, экономика және қаржы саласындағы жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім. Тиісті мамандық бойынша курстарды бітіргені туралы сертификаттар немесе кәсіптік сертификат алғаны жөн.

Жұмыс өтіліне қойылатын талаптар: қаржылық және бухгалтерлік есеп бойынша жұмыс тәжірибесі кемінде 2 жыл. Шетелде оқуды аяқтаған (магистратура, докторантура) жағдайда кемінде 1 жыл.

Міндеттері:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасында (тамақтану, тұру, оқу материалын сатып алу, визалар, медициналық сақтандыру және т.б.) көзделген шығындар баптары бойынша шығыстардың төленуін және дұрыс есептелуін бақылауды жүзеге асыру міндеттері;
2) стипендиаттардың Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шығыстар баптары бойынша (тамақтану, тұру, оқу материалын сатып алу, визалар, медициналық сақтандыру және т. .) стипендиаттардың өтініштері негізінде жұмыс жүргізу;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген стипендиаттардың шығыстары бойынша берілген аванстардың жабылуын бақылау және мониторингілеу, қаражатты мақсатсыз пайдалануды және стипендиаттардың берешекті уақтылы өтеуін болдырмау мақсатында стипендиаттарға бұрын берілген аванстарды талдауды жүзеге асыру ;
4) қайталама төлемдерді болдырмау мақсатында әрбір стипендиат бойынша шығындардың өтелуін бақылау және мониторинг жүргізу;
5) жоғары оқу орындарына төлемге шот-фактураларды ұсыну туралы уақтылы сұрау салу;
6) Шарттар бойынша қабылданған міндеттемелер мен жүргізілген төлемді, төлеуге арналған шоттарды (шоттарды) ай сайынғы талдау жүргізу;
7) Басқарманың істері мен құжаттарын қалыптастыру, Қоғамның мұрағат қоймасына тапсыру;
8) Қоғам алдында стипендиаттардың қаржылық берешегін бақылау және мониторинг жүргізу;
9) Қоғамның басқа құрылымдық бөлімшелері сұрайтын ақпараттың жалпы жиынтығын жүргізу;
10) Басқарманың барлық кіріс/шығыс хат-хабарларын, оның ішінде уәкілетті органдардың хаттарын жалпы бақылау;
11) өз құзыреті шегінде Қоғамның комиссиялары мен жұмыс топтарына қатысу;
12) өз құзыреті шегінде Қоғамның құрылымдық бөлімшелерімен консультациялар өткізу.

Лауазымдық міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар мен біліктер:

  • кеңес беру дағдылары (білгені жөн);
  • жағдайды сыни тұрғыдан бағалау мүмкіндігі (болғаны жөн);
  • өзгермелі жағдайларға бейімделу мүмкіндігі (болғаны жөн);
  • үлкен көлемдегі мәліметтермен жұмыс жасау мүмкіндігі (жоғары деңгейде болғаны жөн);
  • тәжірибелі ДК пайдаланушысының дағдылары, кеңсе жабдықтары, жергілікті және ғаламдық желілерде жұмыс істеу;
  • топта және өз бетінше жұмыс істей білу; MS Office дағдылары (болғаны жөн);
  • электрондық құжат айналымы жүйесіндегі дағдылары (болғаны жөн) ;
  • салық есептілігі мен бухгалтерлік есептің қолданбалы бағдарламалары (жұмыс жасай білу керек);
  • электронды және интернет-банкинг бағдарламасы бойынша дағдылары (болғаны жөн).

Лауазымдық міндеттерді орындау үшін қажетті білімі: Қазақстан Республикасының Конституциясы, Азаматтық кодексі, Еңбек кодексі, «Білім туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы», «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» және «Жарнама туралы» заңдары; «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысы, Қоғам және оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін регламенттейтін басқа да нормативтік-құқықтық құжаттар; мемлекеттік тілде іс жүргізу; мемлекеттік, орыс тілдері; еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі ережелері мен нормалары; бухгалтерлік есеп пен есептілікті ұйымдастыру, сондай-ақ ұйымның экономикалық және қаржылық қызметі туралы жоғары, қаржылық және бақылау және тексеру органдарының әдістемелік және басқа материалдары; қаржылық, салықтық, әкімшілік және экономикалық заңнамалар, зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнаманың негіздері; ұйымның құрылымын білу; ұйымдағы бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың ережелері мен нұсқаулықтары, оны жүргізу ережелері; операцияларды тіркеу және бухгалтерлік есеп саласындағы құжаттар айналымын ұйымдастыру тәртібі, қаржылық есеп айырысудың нысандары мен тәртібі; шаруашылық ішіндегі резервтерді анықтай отырып, ұйымның экономикалық және қаржылық қызметін экономикалық талдау әдістері; халықаралық қаржылық есептілік стандарттары.