Жарияланған күні:

Жұртшылықпен байланыс басқармасының менеджері (дизайнер) (уақытша жоқ жұмыскерді алмастыру кезеңіне)

(Осы бос орынға түйіндемелер 2022 жылғы 31 қаңтарға дейін cv_hr@bolashak.gov.kz электрондық поштасына қабылданады. Түйіндемені жіберген кезде хатта талаптанып отырған бос орынның толық атауын міндетті түрде жазу қажет.)

Біліміне қойылатын талаптар: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) гуманитарлық немесе әлеуметтік білім. Біліктілікті арттыру курстарынан өткені туралы сертификаттардың болғаны дұрыс. Жұмыс өтіліне қойылатын талаптар: мамандығы бойынша жұмыс өтілі кемінде 3 жыл. Лауазымдық міндеттерді орындау үшін қажетті білім:

 • мемлекеттік және орыс тілдері, шет тілі (мүмкіндігінше);
 • Қазақстан Республикасының Конституциясы, Азаматтық кодексі, Әкімшілік рәсімдік-процессуалдық кодексі, Еңбек кодексі, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы» заңдары, «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы», «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы», «Жарнама туралы», «Авторлық құқық туралы»;
 • «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ (бұдан әрі-қоғам) стратегиялары мен даму перспективалары;
 • Қоғамның Жарғысы, қоғамның және оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін реттейтін басқа да нормативтік және құқықтық құжаттар;
 • қоғам қызметінің бағыттарын айқындайтын ережелер, нұсқаулықтар мен басқа да басшылыққа алынатын материалдар;
 • Қоғамның ұйымдық құрылымы;
 • электрондық құжат айналымы жүйесінің негіздері;
 • ақпараттық технологиялардың қазіргі заманғы құралдарын және қойылған міндеттерді тиімді жүзеге асыру үшін оларды қолдану мүмкіндіктерін;
 • еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі ережелері мен нормалары;
 • Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілері.

Лауазымдық міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар мен іскерліктер:

 • жұртшылықпен байланыс, бұқаралық ақпарат құралдары және жарнама саласындағы мәселелерді реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілері;
 • Графикалық дизайн негіздерін білу-колористика (түс теориясы), композиция, типография (мәтінді көркем және мәнерлі безендіру);
 • анимацияны ғана емес, сонымен қатар тұжырымдамаларды (эскиздер, анимациялар, сюжеттік тақталар)жасай білу;
 • сценарий өнерінің негіздерін білу;
 • графикалық бағдарламалар мен бейне редакторларды еркін меңгеру: Графикамен жұмыс істеуге арналған бағдарламалар:  Adobe Photoshop;  Adobe Illustrator;  Adobe Flash;  Corel draw. Бейне өңдеу бағдарламалары:  Adobe After Effects;  Autodesk Combustion;  Adobe Premiere Pro. Лауазымдық міндеттері:
 • әзірлеу кестесі, әлеуметтік желі посттары, stories, гиф, мұқабалар үшін тікелей эфир;
 • бейнеинфографика, анимациялық ақпараттық және презентациялық роликтер жасау;
 • іс-шараларды фото және бейне түсіру, бейнематериалдарды монтаждау;
 • полиграфиялық өнімнің, презентациялардың, корпоративтік журналдың, ашық хаттардың дизайнын әзірлеу;
 • фото және бейне мұрағатты қалыптастыру;
 • «Болашақ» халықаралық стипендиясын іске асыру және қоғам қызметі бөлігінде отандық және шетелдік БАҚ мониторингі;
 • Қоғамның Жарғысына және Қоғамның ішкі актілеріне сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асыру.