Құрметті үміткер

Ғылыми тағылымдаманы тағайындау конкурсына қатысу үшін құжаттарды қабылдау https://cabinet.bolashak.gov.kz/login веб-портал арқылы онлайн форматта жүзеге асырылады. - көру үшін басыңызКонкурсқа қатысу бойынша негізгі қадамдар
Ғылыми тағылымдамалар

1 қадам - шартсыз шақыру алу

Үміткер стипендия тағайындау конкурсына қатысу үшін басым мамандықтар тізімінен ғылыми тағылымдамадан өтуге арналған мамандықты таңдауы қажет https://bolashak.gov.kz/pretendentu-po-ns/prioritetnye-napravleniya - көру үшін басыңыз

2 қадам-шетелдік ұйымды таңдау

Мамандық таңдағаннан кейін үміткер ғылыми тағылымдамадан өтуге ұсынылатын тізімнен шетелдік ұйымды таңдауы тиіс. Тізіммен келесі сілтеме арқылы танысуға болады https://bolashak.gov.kz/pretendentu-po-ns/vuzy-nauchnye-centry-organizaciya - көру үшін басыңыз

3 қадам - құжаттардың толық пакетін жинау

Ғылыми тағылымдамадан өтуге арналған мамандық пен шетелдік ұйымды таңдағаннан кейін конкурсқа қатысу үшін үміткер құжаттардың толық пакетін жинауы керек.

4 қадам - «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ-ға құжаттарды тапсыру

Ғылыми тағылымдаманы тағайындау конкурсына қатысу үшін құжаттарды қабылдау https://cabinet.bolashak.gov.kz/login веб-портал арқылы онлайн форматта жүзеге асырылады. - көру үшін басыңыз

Қажетті құжаттар
 • жұмыс органы бекітетін нысан бойынша ғылыми тағылымдамадан өтуге арналған конкурсқа қатысу үшін толтырылған үміткер анкетасы; жүктеу - жүктеу үшін басыңыз
 • жұмыс органы бекітетін нысан бойынша жұмыс орнының сақталуы шартымен жұмыс берушінің ғылыми тағылымдамадан өтуге арналған өтінімі; жүктеу - жүктеу үшін басыңыз
 • паспорты мен жеке куәлігінің түпнұсқалары және көшірмелері (түпнұсқалары салыстырып тексерілгеннен кейін үміткерге қайтарылады);
 • ғылым докторы, ғылым кандидаты ғылыми дәрежесінің, философия докторы (РhD), бейіні бойынша доктор, магистр дәрежесінің болуы туралы құжаттың түпнұсқасы және көшірмесі (түпнұсқалары салыстырып тексерілгеннен кейін үміткерге қайтарылады).
  Шетелдік білім беру ұйымында оқыған жағдайда білімі туралы құжатты тану куәлігін не "Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 39-бабының 8-тармағында белгіленген ерекшеліктер ескеріліп білімі туралы құжатты тану жөніндегі өзге құжат;
 • жұмыс органы белгілейтін талаптарға сәйкес жасалып, жұмыс беруші бекітетін және тізімге кіретін тағылымдамаға қабылдайтын шетелдік ұйыммен келісілген ғылыми тағылымдамадан өту бағдарламасы. Құжат мемлекеттік немесе орыс тіліне нотариалды куәландырылған аудармасымен ұсынылады. жүктеу - жүктеу үшін басыңыз
 • еңбек қызметін растайтын құжаттардың түпнұсқалары мен көшірмелері, сондай-ақ осы Қағидаларға сәйкес талап етілетін еңбек қызметі кезеңінде аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы үзінді (түпнұсқалары салыстырып тексерілгеннен кейін үміткерге қайтарылады);
 • нәтижесі белгіленген ең төменгі талаптарға сәйкес келетін мемлекеттік тіл бойынша емтихан тапсырғаны туралы белгіленген нысандағы жарамды ресми сертификаттың түпнұсқасы және көшірмесі (түпнұсқасы салыстырып тексерілгеннен кейін үміткерге қайтарылады);
 • нәтижесі белгіленген ең төменгі талаптарға сәйкес келетін шет тілі бойынша емтихан тапсырғаны туралы белгіленген нысандағы жарамды ресми сертификаттың түпнұсқасы және көшірмесі (түпнұсқасы салыстырып тексерілгеннен кейін үміткерге қайтарылады); жүктеу - жүктеу үшін басыңыз
 • шетелге шығатындар үшін 072/у нысандағы медициналық анықтама;
 • үміткерді тағылымдамаға қабылдайтын шетелдік ұйымның шартсыз шақыруын растайтын, жүргізілетін ғылыми зерттеу, ғылыми тағылымдамадан өту мерзімі, құны (толық есептеулері жазылған) көрсетілген құжат, мемлекеттік немесе орыс тіліне нотариалды куәландырылған аудармасымен ұсынылады
 • список научных результатов (не менее одной статьи или обзора, индексируемого в международных базах данных Web of Science, Scopus и (или) в отечественных или зарубежных научных изданиях, рекомендованных уполномоченным органом) и (или) опубликованных в материалах международных научных конференций) и (или) не менее одной международной заявки Патент Корпорейшн Трэти (Patent Cooperation Treaty), утвержденные работодателем;
 • ғылым саласындағы уәкілетті орган берген аккредиттеу туралы жарамды ресми куәліктің көшірмесі;
 • құжаттарды үшінші тұлға тапсырған жағдайда – конкурстық іріктеуге қатысуға құжат тапсыру үшін өкілдің атына берілген үміткерден нотариалды куәландырылған сенімхат.
Жиі қойылатын сұрақтар
 1. Ғылыми тағылымдамадан өтуге арналған конкурсқа кімдер қатыса алады?

  «Ғалым» санаты бойынша стипендия тағайындау конкурсына қатысатын үміткер «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес мына талаптарға сәйкес болуға тиіс:

  1. ғылым докторы, ғылым кандидаты ғылыми дәрежесі, философия докторы (PhD), бейін бойынша доктор, магистр дәрежесі болу;
  2. заңды тұлға болып табылатын ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерінде ғылыми зерттеу бойынша таңдаған маманданым саласында соңғы 12 (он екі) ай үзіліссіз жұмыс өтілі болу;
  3. жүргізілетін ғылыми зерттеуге сәйкес ғылыми тағылымдамаға үміткерді қабылдайтын, Тізімге кіретін шетелдік ұйымның шартсыз шақыруы болу (қаржылық шарттарды қоспағанда);
  4. мемлекеттік және шет тілін Жұмыс органы белгілеген талапқа сәйкес деңдейде білу;
  5. ғылыми нәтижелердің (Web of Science, Scopus халықаралық дерекқорларында немесе отандық немесе ғылым және жоғары білім саласында бақылау функцияларын жүзеге асыратын уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) ұсынған шетелдік ғылыми басылымдарда индекстелетін мақалалар немесе шолулар) және (немесе) Патент Корпорейшн Трэти (Patent Cooperation Treaty) халықаралық өтінімінің болуы
  6. * Ғылыми тағылымдамадан өту аясында алған ғылыми зерттеудің таңдаған бағыты бойныша үзіліссіз еңбек қызметін жүзеге асыруға қатысты шарттағы міндеттемелерді орындамаған Қазақстан Республикасының азаматтары, сондай-ақ «Болашақ» бағдарламасы шеңберінде тағылымдамадан өткен және еңбекпен өтеу бойынша шарттағы міндеттемелерді орындамаған тұлғалар ғылыми тағылымдамадан өту конкурсына қатысуға жіберілмейді.

 2. Ғылыми тағылымдамадан өту үшін конкурсқа қатысуға қандай құжат тапсыру қажет?

  Конкурсқа қатысу үшін үміткер мыналарды қамтитын толық құжат пакетін тапсыруы тиіс:

  • заполненную анкету претендента для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки по форме, утверждаемой Рабочим органом;
  • жұмыс органы бекітетін нысан бойынша жұмыс орнының сақталуы шартымен жұмыс берушінің ғылыми тағылымдамадан өтуге арналған өтінімі;
  • паспорты мен жеке куәлігінің түпнұсқалары және көшірмелері (түпнұсқалары салыстырып тексерілгеннен кейін үміткерге қайтарылады);
  • ғылым докторы, ғылым кандидаты ғылыми дәрежесінің, философия докторы (РhD), бейіні бойынша доктор, магистр дәрежесінің болуы туралы құжаттың түпнұсқасы және көшірмесі (түпнұсқалары салыстырып тексерілгеннен кейін үміткерге қайтарылады);
  • * Шетелдік білім беру ұйымында оқыған жағдайда білімі туралы құжатты тану куәлігін не «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 39-бабының 8-тармағында белгіленген ерекшеліктер ескеріліп білімі туралы құжатты тану жөніндегі өзге құжат;
  • жұмыс органы белгілейтін талаптарға сәйкес жасалып, жұмыс беруші бекітетін және тізімге кіретін тағылымдамаға қабылдайтын шетелдік ұйыммен келісілген ғылыми тағылымдамадан өту бағдарламасы. Құжат мемлекеттік немесе орыс тіліне нотариалды куәландырылған аудармасымен ұсынылады.
  • еңбек қызметін растайтын құжаттардың түпнұсқалары мен көшірмелері, сондай-ақ осы Қағидаларға сәйкес талап етілетін еңбек қызметі кезеңінде аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы үзінді (түпнұсқалары салыстырып тексерілгеннен кейін үміткерге қайтарылады);
  • нәтижесі белгіленген ең төменгі талаптарға сәйкес келетін мемлекеттік тіл бойынша емтихан тапсырғаны туралы белгіленген нысандағы жарамды ресми сертификаттың түпнұсқасы және көшірмесі (түпнұсқасы салыстырып тексерілгеннен кейін үміткерге қайтарылады);
  • нәтижесі белгіленген ең төменгі талаптарға сәйкес келетін шет тілі бойынша емтихан тапсырғаны туралы белгіленген нысандағы жарамды ресми сертификаттың түпнұсқасы және көшірмесі (түпнұсқасы салыстырып тексерілгеннен кейін үміткерге қайтарылады);
  • шетелге шығатындар үшін 072/у нысандағы медициналық анықтама;
  • үміткерді тағылымдамаға қабылдайтын шетелдік ұйымның шартсыз шақыруын (қаржылық шарттарды қоспағанда) растайтын, жүргізілетін ғылыми зерттеу, ғылыми тағылымдамадан өту мерзімі, құны (есеп-қисабын толық көрсетіп) көрсетілген, мемлекеттік немесе орыс тіліне нотариат куәландырған аудармалары бар құжаттардың көшірмелері;
  • список научных результатов (не менее одной статьи или обзора, индексируемого в международных базах данных Web of Science, Scopus и (или) в отечественных или зарубежных научных изданиях, рекомендованных уполномоченным органом) и (или) опубликованных в материалах международных научных конференций) и (или) не менее одной международной заявки Патент Корпорейшн Трэти (Patent Cooperation Treaty), утвержденные работодателем;
  • ғылым саласындағы уәкілетті орган берген аккредиттеу туралы жарамды ресми куәліктің көшірмесі;
  • үміткер құжаттарын өзі тапсыра алмаған жағдайда өкілге нотариат куәландырған сенімхат.

 3. Ғылыми тағылымдамаға үміткер жұмыс тәжірибесі бойынша қандай талаптарға сау болуға тиіс? Үміткер еш жерде жұмыс істемесе немесе жұмыс штатында ресми түрде тұрмаса, тағылымдамаға құжат тапсыра ала ма?

  Тағылымдамадан өту үшін үміткерге қойылатын міндетті талап заңды тұлға болып табылатын ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерінде ғылыми зерттеу бойынша таңдаған маманданым саласында соңғы 12 (он екі) ай үзіліссіз жұмыс өтілі болу.

  Тағылымдамадан өту үшін мамандық Басым мамандықтар тізбесінен алынса да болады.

  Қолданыстағы қағидаларға сәйкес үміткер жұмыс тәжірибесін растау үшін конкурсқа еңбек қызметінің соңғы 12 (он екі) айға аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы үзінді көшірмені, сондай-ақ Еңбек кодексінің 35-бабына сәйкес еңбек қызметін растайтын өзге де құжатты ұсынуы қажет. Егер үміткерде соңғы 12 ай үшін үзіліссіз еңбек қызметінің бары туралы ресми растамасы жоқ болса, онда ол конкурсқа қатыса алмайды.


 4. Үміткер қандай ұйымдардың базасында тағылымдамадан өте алады?

  «Болашақ» халықаралық стипендиясының сайтында шетелдік жетекші жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының, ғылыми орталықтардың және (немесе) ғылыми тағылымдамадан өту үшін ұсынылатын ұйымдардың тізімі жарияланған: https://bolashak.gov.kz/ru/pretendentu-po-ns - көру үшін басыңыз


 5. Ғылыми тағылымдамадан өту үшін үміткерлерге тілге қатысты қандай талап қойылады?

  Конкурсқа қатысу үшін үміткер міндетті түрде мына сертификаттарды ұсынады:

  1. Ғылыми тағылымдамадан өтуге үміткерлер үшін мемлекеттік тілді білудің ең төменгі деңгейі В1 деңгейін құрайды (орташа деңгей).

   Ғылыми тағылымдамадан өтуге үміткер Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің «Ұлттық тестілеу орталығы» республикалық мемлекеттік қазынашылық мекемесі берген В1 және одан жоғары деңгейі бар мемлекеттік тілден емтихан тапсырғаны туралы ресми сертификат (ҚАЗТЕСТ) немесе Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының базасында әзірленген, үміткердің ID нөмірі, осы сертифкаттың тұпнұсқалығын тексеру үшін QR штрих-коды және www.qrt.kz - көру үшін басыңыз ресми сайтында үміткердің тест нәтижелері туралы ақпараты көрсетілген QAZAQ RESMI TEST онлайн тестілеу жүйесінде В1 және одан жоғары деңгейі бар мемлекеттік тілден емтихан тапсырғаны туралы QAZAQ RESMI TEST ресми сертификатын ұсынады.

  2. Ғылыми тағылымдамадан өтуге үміткерлер үшін шет тілін білудің қажетті ең төменгі деңгейі:

   Язык прохождения научной стажировки* Уровень знания иностранного языка
   1. Ағылшын IELTS: 5.0 из 9.0
   TOEFL: PBT 417 из 677, ITP 417 из 677, IBT 35 из 120
   DET от 80 и 160
   IELTS Indicator 5.0
   2. Қытай HSK 3 уровень из 6
   3. Корей TOPIK (level 3)
   4. Неміс Goethe-Zertifikat B1
   OnSet B1
   DSH 1
   TestDaF (TDN 3)
   5. Итальян CILS DUE B1
   CELI 2
   6. Испан DELE B1
   7. Орыс Не требуется
   8. Француз TCF 300-399
   DELF B1
   9. Жапон JLPT level N3
   10. Түрік Tömer B1

   Ескертпе:

   *Осы кестеде ғылыми тағылымдамадан өту тілі болмаған жағдайда, шет тілін білу деңгейі CEFR стандартына сәйкес кемінде В1 деңгейімен халықаралық үлгідегі ресми жарамды сертификатпен расталуы тиіс.


 6. Қандай ғылыми зерттеу бағыты бойынша тағылымдамадан өтуге болады?

  Тағылымдамадан өтуге арналған мамандықтар Ғылыми тағылымдамадан өту үшін ғылыми зерттеулердің басым бағыттарының тізбесінде көрсетілген, мына сайттан көруге болады - көру үшін басыңыз


 7. Тағылымдамадан өту конкурсына қатысу үшін құжатты қайда және қалай жіберу керек?

  Ғылыми тағылымдаманы тағайындау конкурсына қатысу үшін құжаттарды қабылдау https://cabinet.bolashak.gov.kz/login веб-портал арқылы онлайн форматта жүзеге асырылады. - көру үшін басыңыз

 8. 9. Үміткер ғылыми тағылымдамадан өткеннен кейін магистратура және/немесе докторантура және/немесе тағылымдама бағдарламасы бойынша «Болашақ» стипендиясын тағайындау конкурсына қатыса ала ма?

  Ғылыми тағылымдамадан өтіп, еңбекпен өтеу бойынша барлық міндеттемелерді орындаған соң үміткер магистратура, докторантура, резидентура және тағылымдамадан өтуге «Болашақ» стипендиясын тағайындау конкурсына қатыса алады.


 9. Тағылымдама мерзімі қандай:

  Тағылымдама мерзімі 3 айдан 12 айға дейін болуы мүмкін.


 10. Үміткердің жұмыс орнында тағылымдамаға кетуі қалай ресімделеді?

  Еңбек кодексіне сәйкес, жұмыс берушімен келісе отырып, сіз оқу демалысын немесе жалақысы сақталмайтын демалысты ресімдей аласыз. Оқу демалысында немесе жалақысы сақталмайтын демалыста болған кезеңде Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, еңбек өтілі есепке алынады.


 11. Дәл қазіргі сәтте үміткер докторантурада/магистратурада оқып жатқан болса, ғылыми тағылымдамадан өте ала ма?

  Егер де үміткер докторантурада/магистратурада оқып жатқан болса, қолданыстағы қағидалар шеңберінде, ол мына талаптарды сақтаған жағдайда ңылыми тағылымдамадан өте алады:

  1. ғылым докторы, ғылым кандидаты ғылыми дәрежесі, философия докторы (PhD), бейін бойынша доктор, магистр дәрежесі болу;
  2. заңды тұлға болып табылатын ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерінде ғылыми зерттеу бойынша таңдаған маманданым саласында соңғы 12 (он екі) ай үзіліссіз жұмыс өтілі болу;
  3. жұмыс берушісі бекіткен ғылыми нәтижелері (Web of Science, Scopus халықаралық дерекқорларында және (немесе) отандық немесе білім және ғылым саласында бақылау функцияларын жүзеге асыратын уәкілетті орган ұсынған шетелдік ғылыми басылымдарда индекстелетін мақалалар немесе шолулар) және (немесе) Патент Корпорейшн Трэти (Patent Cooperation Treaty) халықаралық өтінімі болу.
  4. Бұл ретте үміткерге жұмыс берушінің үміткерді тағылымдамаға жіберу туралы өтінімін міндетті ұсыну туралы шарт қойылады.


 12. Үміткер постдокторантура бағдарламасы шеңберінде ғылыми тағылымдамаға бара алады ма?

  Үміткер постдоктрантура бағдарламасы бойынша оқып жатса, мына талаптарды сақтаған жағдайда тағылымдамаға бара алады:

  1. Ғылыми тағылымдамадан өту үшін ғылыми зерттеулердің басым бағыттарының тізбесінен таңдап алған мамандықты шетелдік ұйым берген шартсыз шақыруда көрсету.
  2. заңды тұлға болып табылатын ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерінде ғылыми зерттеу бойынша таңдаған маманданым саласында соңғы 12 (он екі) ай үзіліссіз жұмыс өтілі болу;
  3. Сондай-ақ үміткер жұмыс берушінің үміткерді тағылымдамаға жіберу туралы өтінімін ұсыну қажет.


 13. Ғылыми тағылымдамадан өту үшін қандай шарт жасалады? Шарт жасасу үшін қандай құжат тапсыру қажет?

  Конкурс жеңімпазы Республикалық комиссия ғылыми тағылымдаманы тағайындау туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде жұмыс органы бекітетін үлгілік нысан бойынша әкімшімен ғылыми тағылымдамадан өту туралы шарт (бұдан әрі – шарт) жасасады, онда міндетті түрде:

  1. шарттың мәні;
  2. тараптардың құқықтары мен міндеттемелері;
  3. осы Қағидаларда көзделген жағдайларда конкурс жеңімпазының ғылыми тағылымдамадан өтуіне жұмсалған шығыстарды өтеу жөніндегі оның міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілі;
  4. ғылыми тағылымдамадан өту мерзімі мен шарттары;
  5. шетелде ғылыми тағылымдамадан өтуді аяқтағаннан кейін конкурс жеңімпазының Қазақстан Республикасына міндетті түрде оралуы және конкурс жеңімпазы қай жұмыс берушінің өтінімі бойынша ғылыми тағылымдамадан өтуге жіберілген болса, сонда кемінде 3 (үш) жыл үздіксіз еңбек қызметін жүзеге асыруы туралы талап;
  6. конкурс жеңімпазы өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда шығыстарды қаржыландыруды тоқтата тұру туралы талап;
  7. конкурс жеңімпазын өз міндеттемелерін еңсерілмейтін күш мән-жайларының туындауы салдарынан орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босату туралы талап;
  8. жұмыс берушінің жұмыс орнын (лауазымын) сақтау міндеттілігі туралы талап;
  9. ғылыми тағылымдамадан өту бағдарламасының орындалғанын растайтын құжаттарды ұсынудың міндеттілігі туралы талап қамтылуға тиіс.

 14. Тағылымдамадан өту үшін кепілге қою қажет пе?

  Жылжымайтын мүлікті кепілге қою талап етілмейді. Стипендиат екі кепілгер ұсынуы қажет. Кепілгер болып соңғы 12 ай ішінде тұрақты табысы бар, 50 жасқа дейінгі ҚР азаматы бола алады.


 15. Кепілгерлерге қандай талап қойылады? Шарт жасасу үшін кепілгер қандай құжат ұсынуы тиіс?

  Кепілгер болып жұмыс берушінің анықтамаларымен зейнетақы аударымдарының төленгенін растайтын құжатымен (оның ішінде зейнетақы қорынан үзінді көшірмесі) расталатын, соңғы күнтізбелік 12 (он екі) ай ішінде тұрақты жалақысы бар 50 (елу) жасқа дейінгі Қазақстан Республикасының азаматы бола алады.

  Шарт Орталық пен кепілгер арасында жасалады. Бұл шарт тіркелмейді, сәйкесінше кепілгер үшін ешқандай шектеу қойылмайды (мәселен, кредит алуға немесе кредиті бар болса, сондай-ақ кепілгердің несие тарихына әсер етпейді). Декреттік немесе академиялық демалыста отырған адамдар кепілгер бола алмайды.

  Кепілдік шартын жасасуға арналған құжат тізбесі:

  1. кепілгердің жеке басын куәландыратын құжат (нотариат куәландырған көшірмесі).
  2. Кепілдік шартын жасасу күнінің алдындағы соңғы 12 (он екі) күнтізбелік айдағы лауазымын, жұмысқа қабылдау күнін және кірістерін көрсете отырып, кепілгердің жұмыс орнынан анықтама (анықтамалар).
  3. Өз ісімен айналысатын азаматтар кепілгер ретінде болған жағдайда: жеке кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (нотариат куәландырған көшірмесі); кепілдік шартын жасасу күнінің алдындағы күнтізбелік соңғы 12 (он екі) айда алған кірісін растайтын құжат.

  4. кепілдік шартын жасасу күнінің алдындағы соңғы 12 (он екі) күнтізбелік айдағы зейнетақы аударымдары төлемін растайтын құжат (зейнетақы қорынан үзінді көшірме)
  5. кепілгер шарт жасасу сәтінде Астана қаласында бола алмаған жағдайда кепілдік шартын жасасуға сенімхат.

 16. Тағылымдамадан өткеннен кейін стипендиат қандай ұйымдарда және неше жыл өтеуі қажет?

  Тағылымдама аяқталғаннан кейін стипендиат жұмыс берушінің ұйымында не жұмыс берушінің келісімімен мамандығы бойынша Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан басқа да ұйымдарда 3 (үш) жыл еңбекпен өтеуге міндетті.

  Жұмыс берушінің ауысуы жұмыс беруші ұйымы таратылған не қайта ұйымдастырылған кезде жүзеге асырылады.


 17. Тағылымдаманы аяқтау нысаны қандай? Тағылымдама аяқталған соң қандай құжат ұсыну қажет?

  Тағылымдама аяқталғаннан кейін стипендиат мыналарды орындауға міндетті:

  1. 3 жылдық еңбекпен өтеуді жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасына оралуға;
  2. «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ-ға тағылымдаманың аяқталғаны туралы өтініш жазуға;
  3. Қазақстанға кіргені туралы белгісі бар паспорттың көшірмесін ұсынуға;
  4. 1 (бір) айдың ішінде жұмыс органы бекітетін нысан бойынша қорытынды есеп тапсырады. Ғылыми тағылымдамадан өткені туралы қорытынды есепті жұмыс беруші бекітеді және ашық ақпарат көздерінде жарияланады.

 18. Тағылымдама бағдарламасына не кіруі мүмкін?

  Тағылымдама бағдарламасына қойылатын талаптар ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің міндетін атқарушысының 2022 жылғы 29 қарашадағы №161 бұйрығына 3-қосымшада көрсетілген.


 19. Ғалымдарға берілетін стипендия мөлшерін қай жерден көруге болады?

  Оқу елдері тағылымдама бағдарламасы бойынша 500 ғалым бағдарламасы шеңберіндегі стипендия мөлшерін ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің міндетін атқарушысының 2022 жылғы 29 қарашадағы №161 бұйрығына 4-қосымшадан көруге болады.


 20. Егер шетелдік білімі туралы дипломы болса (ағылшын тілінде оқыған) шет тілінен білімі туралы сертиякат ұсыну қажет пе?

  Ғылыми тағылымдамадан өтуге үміткерлерге қойылатын талаптың бірі жұмыс органы бекіткен талаптарға сәйкес деңгейде мемлекеттік және шет тілін білу болып табылады.