Жылдық есептер

«Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ жылдық есебі

бекітілген күні - 26.12.2023

2022 жылғы жылдық есеп